آب انبار کوه ریگ

برج کبوترخانه کوه ریگ

                       


                                                        


تمامی عکس ها توسط نویسنده وبلاگ گرفته شده است.