شهید گمنام اصطلاحاً به آن دسته از کشته‌شدگان ایرانی در جنگ ایران و عراق گفته می‌شود که هویتشان نامعلوم است. معمولاً بر سر مزار این افراد آرامگاهی ساخته می‌شود و برخی از مردم به دیدن آنها می‌آیند. کرامات و امور فرامادی نیز به بعضی از این شهدا نسبت داده شده است.      

                          

تمامی عکس ها توسط نویسنده وبلاگ گرفته شده است.


مسیر رفتن به گلزار شهدای گمنام:


        


    دریافت pdf این صفحه